- Editorial, Recent, Stories

ଚାଲ୍ ଥରେ !!

Spread the love

……★.. ଚାଲ୍ ଥରେ ..★…..

@ ଅମିୟ ବେଜ୍
ଘଟଗାଁ , କେନ୍ଦୁଝର

ଚାଲ୍ ଥରେ ଆମେ ଛାତି ବଦଳାଇବା !
ମୋ’ ଖୋଳପାରେ ତୋ’ର
ତୋ’ ଖୋଳପାରେ ମୋ’ର
ଖୁ’ବାଗେ ଥୋଇ ,
ଆପଣାକୁ ଟିକେ ପରଖିନେବା !
ଚାଲ୍ ଥରେ ଆମେ ଛାତି ବଦଳାଇନେବା !!!

କିଛି ତୁ ମାନିନେବୁ , କିଛି ମୁଁ ମାନିଯିବି ।
କିଛି ତୁ ସହିନେବୁ , କିଛି ମୁଁ ସହିଯିବି ।
କିଛି ତୁ ବୁଝିନେବୁ , କିଛି ମୁଁ ବୁଝିଯିବି ।
କିଛି ତୁ ପାଇନେବୁ , କିଛି ମୁଁ ପାଇଯିବି ।

ଏଇ ମାନିବା-ସହିବା , ବୁଝିବା-ପାଇବା
ଅଙ୍କ-ମାନସାଙ୍କ ରେ ତ,
ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ପାଇବା ?

ଚାଲ୍ ଆଜିଥରେ ଆମେ ଛାତି ବଦଳାଇବା !
ଛାତି ବଦଳାଇନେବା !!!!!

About city connector

Read All Posts By city connector

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *